01x02 - Gotham

Selina Kyle

(SK dabing)

V uliciach Gothamu vyčíňa obchodníci s ľudským mäsom, ktorí deťom pod prísľubom jedla vpichne látku, ktorá je utlmí, a následne ich prevezú do úkrytu. Prípadu sa ujímajú detektívi Gordon a Bullock. Bruce Wayne medzitým ďalej bojuje so svojím strachom a Penguin sa usadí na vidieku ...

1. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť >