01x04 - Gotham

Arkham

(SK dabing)

Oswald sa vrátil do Gothamu a jeho prvá zastávka je u Jima Gordona. Ten z jeho návštevy nemá vôbec radosť, ale aspoň sa dozvedá, že v blížiacej sa vojne zohrá dôležitú úlohu Arkham, jediný zanedbaný okrsok v celom Gothamu. Okrem toho sa Jim s Harveya chopí ďalšieho prípadu, tentoraz ide o dvojnásobnú vraždu radného Jenkinsa a jeho poradcu ...

1. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť >