01x06 - Dexter

Vrátené odosielateľovi

(Odkaz 1, 2 a 3: CZ dabing / Odkaz 4: titulky)

Dexter prichádza na miesto činu, kde objavuje jednu zo svojich už odstránených obetí ležiacu v prívese. Presne v tom prívese, v ktorom ju sám predtým odstránil. Okamžite predpokladá, že je ten, kto ju sem priniesol, bol práve „Mraziakový vrah“, snažiaci sa mu napovedať, že vie o jeho temnej stránke. Slučka sa sťahuje ešte viac, keď poručíčka Maria LaGuerta nájde kubánskeho chlapca ukrývajúceho sa na mieste činu – a je absolútne vylúčené, že by Dextera pri zabíjaní svojej obete prehliadol. Preto sa ihneď rozhoduje držať sa od prípadu bokom – od vlastného miesta činu, dúfajúc, že ho tak chlapec neidentifikuje. Rita medzitým rieši závažnú otázku - či pustí svojho bývalého manžela, inak práve prepusteného z väzenia, na narodeninovú oslavu ich spoločnej dcéry Astor...

1. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť >