01x07 - Gotham

Penguin's Umbrella

(SK dabing)

Gordon musí čeliť dôsledkom svojho nezabiť Penguin, a to ako od Harveyho, tak aj od oveľa nebezpečnejších ľudí, ktorí nebudú váhať, keby mu mali vziať život. Pošle svoju ženu do bezpečia, aby mohol zosnovat plán na svoju záchranu a zároveň na nastolenie spravodlivosti v Gothamu ...

1. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť >