01x09 - Gotham

Harvey Dent

(SK dabing)

Gordonovi sa podarí dostať na svoju stranu mladého právnika z kancelárie návladního, Harveyho Denta, ktorý má, rovnako ako Gordon, za cieľ urobiť z Gothamu lepšie miesto. Selina je ako korunný svedok vo vražde Waynových uschovaná do panstva Wayna, kde začína bývať u Bruce a Alfreda. Medzitým sa pri prevoze do liečebne podarí skupinke Rusov uniesť Iana Hargrove, ktorý je veľmi zdatný s bombami ...

1. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť >