01x11 - Gotham

Rogues' Gallery

(SK dabing)

Jim teraz pracuje v Arkhamu a nemá to tam vôbec ľahké. Okrem čudných väzňov teraz bude musieť čeliť niekomu, kto ostatným väzňom poškodzuje mozog pomocou elektriny, niekedy až smrteľne. Jeho nadriadený Gerry Lang ho tlačí do rýchleho a hlavne tichého prešetrenia, našťastie na to nebude Jim sám, pretože si vyžiada pomoc od polície, konkrétne od Bullock.

1. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť >