01x13 - Gotham

Welcome Back, Jim Gordon

(SK dabing)

Leon Winkler bol svedkom jednej vraždy na verejnosti a Jim ho predvedie na výsluch. Lenže vo vypočúvacej miestnosti ho niekto navštívi a zabije ho. Všetko sa čoskoro zamotá, vďaka čomu Gordon skríži cestu s Arnoldom Flass, jedným skorumpovaným policajtom, ktorý vedie akýsi obchod s drogami. Fish Mooney má byť mučená a vypočúvaná na neznámom mieste a Tučniak medzitým prevezme jej nočný klub. Lenže Fish utečie a Tučniak sa tak dlho radovať nebude ...

1. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť >