01x13 - Mentalista

Namaľované červenou

(SK dabing)

V kancelárii známeho milionára je nájdená mŕtvola jeho švagra. Tím ihneď po príchode zistí, že sa vražda stala náhodou pri lúpeži veľmi vzácneho obrazu zo 14. storočia. Ukáže sa, že obeť nedávno zaplatila podozrivú čiastku jednému umelcovi-plagiátori. A od neho vedie stopa k ruskému mafiánovi, ktorý zbiera umelecké predmety. Zhodou okolností je muž v meste. Patrick sa dokáže votrieť do jeho priazne a vymeniť kópiu ukradnutého obrazu za mafiánův obraz. Lenže Patrick vie, že ani tento obraz nie je originál. A tak pripraví malú lesť ...

1. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>