01x14 - Mentalista

Casanova v šarlátové

(SK dabing)

V hoteli kúpeľného strediska je nájdená zabitá manželka bohatého, veľmi známeho muža. Práve on požaduje, aby jej smrť vyšetrilo Lisbonino oddelenie. Patricková dedukcie tím privedú k Paulovi Frickemu, ktorý využíva bohatých žien. Muž sa nijako netají, že spal s obeťou, priznáva, že ženu tiež našiel už po smrti. Nemohol ju však už pomôcť, a tak sa vytratil. Tím teda hľadá vraha v najbližšom okolí bohaté ženy.

1. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>