01x15 - Gotham

The Scarecrow

(SK dabing)

Gerald Crane si vyhliadne ďalšiu obeť a detektívi Gordon a Bullock budú mať čo robiť, aby ho včas dostali za mreže. Crane učil biológiu, jeho žena uhorela pri požiari a po návšteve školy, v ktorej vyučoval, prichádza na to, že sa Crane pokúšal vyvinúť sérum, ktoré by človeka zbavilo všetkého strachu. Fish sa ocitá v podivnej väznici a pokúša sa zistiť, ako to tam chodí a čo bude nasledovať. Bruce sa vydáva na menší výlet do prírody, a Tučniak má plné ruky práce s otvorením svojho nového klubu, ktorý prevzal po Fish ...

1. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť >