01x17 - Mentalista

Karnelian s.r.o

(SK dabing)

Do úradu kancelárie štátneho štátneho žalobcu prišiel e-mail s upozornením, že na istom mieste v púšti dôjde v určitú chvíľu k zločinu. Keď sa tam tím dostaví, priamo z oblohy sa zrúti muž, ktorý mal problémy s padákom. Išlo o manažéra veľmi významné obchodné spoločnosti. Jej majiteľ je so svojimi najbližšími spolupracovníkmi blízkosti, pretože pomocou extrémnych hier buduje lepší pracovný tím. Zdá sa, že za smrťou spôsobené naříznutými lanami padáku by mohol byť zamestnanec letiska, odkiaľ obeť k smrteľnému skoku vzlietla, ktorý sa kedysi dostal so spoločnosťou do konfliktu. Mal dostať veľké peniaze za zlepšovací nápad, ale podnik sa ho bez odmeny zbavil. Pattrick však už vie, že tento človek nie je hľadaným vrahom.

1. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>