01x22 - Mentalista

Bratská krv

(SK dabing)

Tím je povolaný k vyšetrovaniu vraždy študenta Justina Prentiss do kempu Bright Arch s programom pre problémovú mládež. Patrick pomocou svojich skúseností odhalí, že bol Justin pochovaný za živa. Za chrbtom vedúceho kempu sa mu podarí prehovoriť si s ostatnými študentmi "po svojom" a dozvie sa, že Justin bol súčasťou akejsi tajnej Skupiny Z.

1. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>