02x01 - Mentalista

Vykúpenie

(SK dabing)

Tím vyšetruje prípad mŕtvej ženy, ktorá bola nájdená zabitá v malom byte v Twenty Palm. Čoskoro sa ukáže, že žena bola účtovná av tomto byte sa skrývala, pretože údajne mala svoje zaměstnavatelce ukradnúť jeden milión dolárov. Už na začiatku vyšetrovania sa Patrick Jane začne správať čudne. Vyhľadá najbližší voľný byt a na meno obyvateľa sa pýta pri výsluchu ľudí, s ktorými mŕtva mala čo dočinenia. Nikto z tímu netuší, že je to od neho premyslená lesť. Jane vie, že žena v skutočnosti žiadne peniaze neukradla ...

2. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>