02x02 - Kravaťáci / Suits

Voľba

(CZ dabing)

Hardmann sa chce vrátiť späť do firmy a svoju staronovú pozíciu chce získať za každú cenu. Kľúčom k úspechu sú zamestnanci, a tak sa rozbieha martýrium prejavov, darčekov, úľav a vôbec ústretových gest ako takých zo strany Hardmanna. Len Harvey a Jessica cíti, že jeho úmysly nie sú tak čisté, ako je prezentuje. Lenže aby si Jessica získala na svoju stranu tak dôležité zamestnanca, je potrebné, aby tí mali radi Harveyho, čo, ako sa ukáže, nie je zas tak jednoduchá úloha. Pomôcť preto bude musieť Mike, ktorý vďaka novo začínajúcemu vzťahu nevie, kde mu hlava stojí ...

2. séria   < staršia časť      ďalšia časť >