02x04 - Mentalista

Červená hrozba

(SK dabing)

Priamo pri ceste je nájdená mŕtvola ubitého muža. Jane hneď na mieste zistí z mužovho bluetooth, že sa jedná o známeho advokáta, ktorý sa venoval výhradne zastupovanie členov miestneho motorkárskeho gangu. Z telefónnych hovorov mŕtveho zistí, že právnik mal pletky so ženou motorkárov McBride. V tejto súvislosti vyjde tiež najavo, že žena a syn obete o tom vedeli. Ďalšie podozrivou je žena, ktorá pred motorkárskym barom hlasno vykrikovala, že ju motorkári zabili brata. Vyšetrovatelia zistia, že sa jedná o Feliciu Guthrie, ktorá obviňuje McBride z vraždy brata a právnikovi dáva za vinu, že vraha zprostilobvinění. Patrick ale tuší, že vrah sa schováva priamo v advokátově rodine.

2. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>