02x05 - Frasier

Pivo u Duka

(SK dabing)

Za Frasier príde jeho brat Niles s možnou investíciou a Frasier súhlasí, že budú spoločne investovať. Večer sú obaja bratia pozvaní svojím otcom Martinom do baru "U Duka". Sem chodil otec vždy sám, medzi svojich kamarátov a kolegov policajtov. Frasier s Niles sú pozvaním zaskočení, pretože sem otec nevzal nikdy ani matku a očakávajú nepríjemnosti. Bratia po príchode zistí, že všetci hostia zapíja koniec baru, ktorý má byť zbúraný. Obaja sa cítia hrozne, pretože práve do spoločnosti, ktorá chce bar zbúrať, oni investovali a cítia sa teda za zničenie baru zodpovední.

2. séria   < staršia časť      ďalšia časť >