02x07 - Kravaťáci / Suits

Rana pod pás

(CZ dabing)

Harvey a Jessica sú stále obťažení žalobou. Aby Harvey našiel z tejto situácie východisko, musí sa obrátiť na starú známu, Zoe, ktorá by mu mala pomôcť s oným strateným dokumentom. Zoe ako skúsený veterán na poli práva pripraví vo firme skúšobnej proces, aby pripravila žalovanú stranu na všetky možné situácie, ktoré môžu počas pojednávania nastať. Do role Travis Tannera, zástupca Coastal Motors, sa vžije Louis Litt, ktorý to vidí ako šancu, ako aspoň sčasti potopiť Harveyho. Kľúčovou osobou je v tomto procese Donna. Aj keď sprvu svedčiť ani takto cvične nechce, nakoniec sa nechá prehovoriť. Len keby vedela, čo ju čaká ...

2. séria   < staršia časť      ďalšia časť >