02x08 - Dr. House

Chyba

(SK dabing)

Kayla, matka dvoch malých dievčat, sa začne na školskom predstavení jej dievčatiek zvíjať bolesťou brucha a je urýchlene prevezená do PPTH. O šesť mesiacov neskôr, robí dr. Chasey a dr. Houseovi Stacy právneho poradcu, aby sa pripravili na disciplinárne konanie zameraného na určenie toho, či ak Chase alebo House urobil chybu, ktorá nakoniec viedla k smrti Kayla a nasledujúce žaloby jej rodiny. Na základe sebe nezlučiteľné pomyselnej rekonštrukcia, Stacy zisťuje, že Chase niečo ohľadom svojho lekárskeho ošetrenia zatajuje. Medzitým, House uchováva dôležitý kúsok informácie o Chase, ktorá by mohla ovplyvniť výsledok vypočutia, ale je na disciplinárnej komisii zistiť, či je jeden z doktorov zodpovedný a aké potenciálne profesionálne následky budú musieť títo dvaja doktori niesť.

2. séria   < staršia časť      ďalšia časť >