02x10 - Monk / Můj přítel Monk

Pán Monk a roznášač novín

(Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)

Pred Monkovým domom je zavraždený Nestor Alvarez, chlapec, ktorý mi nosí noviny. Čo bolo v tých novinách tak dôležitého, že vrah nechcel, aby si ich Monk prečítal? Obyčajnou ich čítaním Monk vyrieši dve vraždy, jedna sa dokonca stala vo vzdialenej Francúzsku, to ale stále nevysvetľuje vraždu Nestora ...

2. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>