02x13 - Griffinovi

Príbeh z prvej stránky

Meg sa hlási na vysokú školu, avšak podľa riaditeľa školy nemá veľké šance na prijatie, pretože má málo mimoškolských aktivít. Rozhodne sa teda písať do školských novín. Keď však napíše článok o korupcii na miestnej radnici. Peter sa však bojí reakcie politikov a tak prepíše článok o homosexualite Luka Perryho. Aby však Meg nevyzerala ako klamárka snaží sa Peter Luka zbaliť.

2. séria   < staršia časť      ďalšia časť >

2. séria   < staršia časť      ďalšia časť >