02x14 - Dr. House

Sex zabíja

(SK dabing)

Keď Henry (Howard Hesseman) prekoná záchvat, ale nie je si toho počas jeho priebehu vedomý, House sa ujme jeho prípadu. Diferenciálna diagnostika tímu ukazuje smerom k bakteriálnej infekcii, ale Henry dostane infarkt skôr, ako mohla liečba na jeho infekciu začať účinkovať, takže potrebuje transplantáciu srdca. V naháňania sa za naleznutím darcu srdca, ako infekcia Henryho zabije, House nachádza darcu, ktorý bol uznaný nespôsobilým kvôli záhadnému ochorenia. House klamne nadviaže kontakt s manželom mŕtvej ženy (Greg Grunberg) a tajnej z neho dostáva informácie o jeho žene, aj keď jediné čo chce, je jej srdce. Postavení iba pred jednu možnosť, pretekajú House s tímom s časom, aby určili choroba mŕtve ženy, než môžu prestúpiť na použitie jej srdca k vyliečeniu ich umierajúceho pacienta.

2. séria   < staršia časť      ďalšia časť >