02x15 - Monk / Můj přítel Monk

Pán Monk sa ožení

(Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)

Matka Randyho Dishera, staršia dáma, sa po štyroch dňoch známosti vydala za starožitníka Daltona pardon, ktorý vyzerá ako playboy a je o viac než 20 rokov mladší než ona. Okamžite potom sa prihlásili na manželskú terapiu.

2. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>