02x17 - Mentalista

Červená krabička

(SK dabing)

Policajti vyšetrujú podivnú vraždu mladého kustóda v dome miestneho milionára Hoppera Banksa. Pattrick na mieste hneď zistí, že dobodaných nie je žiadnym aristokratom, za ktorého sa vydáva. Na mieste tiež nájde malú drevenú krabičku. Veľmi skoro policajti zatknú staršieho muža, z ktorého sa vykľuje inšpektor Scotland Yardu. Pattrick však oveľa skôr, než ostatní pochopia, že inšpektor nevyšetruje len lúpež historicky cenného prsteňa, ktorú mal spáchať dobodaných, ale že sa predovšetkým o pobodaného zaujíma ako jeho otec. Pattrick aj cez nepríjemnosti, ktoré spôsobuje nová šéfka, pripraví lesť, do ktorej sa chytí vrah.

2. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>