02x21 - Kosti / Sběratelé kostí

Hvezdárka v kaluži

(SK dabing)

Nájdené telesné pozostatky, ktoré sú prisudzované asi tak desaťročné dievčaťu, boli nájdené v stánku s potravinami. Pri zrekonštruovanie tváre odhalí Angela, že ostatky patrili žene vo veku približne 80 rokov. Brennanin tím však odhaľuje, že obeť trpela chorobou, ktorá sa prejavuje zrýchlením starnutím a v skutočnosti jej bolo 22 rokov. Vyšetrovanie potom naďalej pokračuje. Hodgins a Angela chystajú svadbu a Booth s Brennanovou im majú ísť za svedkov. Nie však úplne všetko vychádza, tak ako si naplánovali ...

2. séria   < staršia časť      ďalšia časť >