03x02 - Líza na stope zloduchov


Homer má novú vášeň - čítanie časopisu Riders Diegest Výber. Ten vyhlási súťaž o najlepšiu detskú esej, ktorej víťazi postúpia do celoštátneho finále. Lízionu esejou o láske k vlasti je porota nadšená, zvlášť po rozhovore s Homerom, o ktorom si mysleli, že jej pomáhal. Vo Washingtone je Líza horúcou kandidátkou na celkové víťazstvo, no náhodou si vypočuje v múzeu rozhovor senátora, ktorý má záštitu nad súťažou, a človeka, ktorý ho chce podplatiť. Dohodnú sa na sume, vďaka ktorej senátor schváli výrub lesa v Springfielde. Líza so slzami v očiach a zlomenými ideálmi roztrhá pripravenú esej a na súťaži vystúpi na druhý deň s novou esejou vykresľujúcou Ameriku ako žumpu. Nestane sa víťazkou, ale aspoň odľahčí svedomiu.