03x02 - Mentalista

Krákanie krvavej duše

(SK dabing)

Patrik neochotne pomáha svojmu švagrovi, s ktorým nemá dobré vzťahy. Švagrův investičný podvod privedie vyšetrovateľov k mŕtvole. On tvrdí, že je nevinný.

3. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>