03x03 - Monk / Můj přítel Monk

Pán Monk a výpadok prúdu

(Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)

Do priestorov elektrárne nepozorovane vnikne maskovaný páchateľ a do skrine so zdrojom vysokého napätia nastraží časovanú nálož. Jej odpálenie spôsobí výpadok elektrického prúdu v celom meste.

3. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>