03x05 - Mentalista

Červené poníky

(SK dabing)

Tím je privolaný k nálezu ubitého džokeja, ktorý mal pri sebe vreckovku s podivným osobným odkazom. Policajtom sa podarí zistiť od jeho bývalej priateľky, že bol nedávno zamestnaný u majiteľa stajní Cobb Holwella az bytu sa mu stratilo dvadsať tisíc dolárov.

3. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>