03x06 - Monk / Můj přítel Monk

Pán Monk a dievča, ktorá robila príliš veľký poplach

(Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)

Sharona má pocit, že sa zbláznila. Stráca veci a nachádza je na nečakaných miestach, vidí zakrvavené mŕtvoly a cíti sa úplne vyčerpaná. Ukáže sa, že za všetkým stojí niekto, kto sa presne drží návodu popísaného v Sharoninmu poviedke "Osudový recept". Pan Monk dá samozrejme veci do poriadku.

3. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>