03x07 - Monk / Můj přítel Monk

Pán Monk a zamestnanec mesiaca

(Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)

Pán Monk sa na žiadosť bývalého kolegu, dostane k vyšetrovanie smrti vzorné pracovníčka. Pôvodne všetko vyzerá ako nehoda. Pan Monk však za prispenia náhody, dospeje k inému názoru.

3. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>