03x10 - Kravaťáci / Suits

Stay

(CZ dabing)

Stephen aj cez to, že je vo väzení, zohrá svoju úlohu aj v ďalšom prípade. Ava Hessingtonová totiž žaluje Pearson Specter za pochybenie a profesijné nedbalosť. Na Donne s Mikom je previesť Stephena a dostať z neho priznanie. Jessica sa zatiaľ dozvie o Mikovi s Rachel. Ich vzťah by mohol byť problém. Preto sa Jessica chce zaopatriť a predloží Rachel akúsi zmluvu o mlčanie, ktorú by mala aspoň do istej miery zachovať "firemné tajomstvo".

3. séria   < staršia časť      ďalšia časť >