03x13 - Mentalista

Červený poplach

(SK dabing)

Muž, ktorý tvrdí, že bol falošne obvinený zo zabitia svojej ženy, drží Patricka a niekoľko ďalších ľudí ako rukojemníkov.

3. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>