03x14 - Mentalista

Krv za krv

(SK dabing)

Van Peltová má za úlohu poskytovať ochranu svedkovi DeGeorgovi. Ten je so svojou malou dcérou strážený v utajovanom byte, pretože sú obavy, že sa ho mafián Essex pokúsi zabiť. K vražde skutočne dôjde, keď je Van Peltová vylákaný pred dom a omráčené.

3. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>