03x18 - Mentalista

Červená míľa

(SK dabing)

Mŕtvola manažéra je nájdená uprostred poľa. Niekto ho zastrelil a potom mu podrezal hrdlo. Pri prevoze tela na patológiu však neznámi páchatelia prepadnú auto patológa a telo mŕtveho ukradnú. Lenže to nie je jediná podivná udalosť ...

3. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>