03x19 - Frasier

Crane vs. Crane

(SK dabing)

Niles oznámi, že bol požiadaný o vypracovanie znaleckého posudku pre súdne konanie. Syn veľmi bohatého Harlow Stafforda žiada o súdne rozhodnutie ohľadom otcovej duševnej nepríčetnosti. Niles bol vyzvaný na vyšetrenie mentálneho zdravia starého pána. Dospel k záveru, že je nespôsobilý na právne úkony. Za Frasier príde pán Giroux, právnik Harlow Stafforda, a požiada ho o ďalšie nezávislé posúdenie. Frasier dôjde k záveru, že Harlow Stafford je síce nekonvenčné, ale normálne. Chce si len užiť starobu, plniť si sny a pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

3. séria   < staršia časť      ďalšia časť >