03x22 - Mentalista

Rhapsody v červenej

(SK dabing)

Mladá žena je nájdená zastrelené na autobusovej zastávke. Vyzerá to, že bola obeťou svojho ex-priateľa. Patrick má ale tušenie, že by s tým mohli mať čo dočinenia jej kolegovia zo symfonického orchestra ...

3. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>