04x01 - Mentalista

Šarlatové stuhy

(SK dabing)

Patrick Jane je vzatý do väzby za vraždu Červeného Johna. Ukáže sa ale, že mŕtvy muž je Timothy Carter, nevinný človek bez záznamu v trestnom registri. Tím sa snaží dokázať, že naozaj bol Rudý John a Jane zháňa vo väzení milión dolárov na kauciu. Ukáže sa, že ale Timothy Carter nebol až zas tak nevinný človek.

4. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>