04x05 - Nové dievča / New Girl

Landline

(titulky)

V byte je zlý signál, a tak Jess nechá zaviesť pevnú linku. Lenže cez býva doma len Nick, a tak sa z neho stane sekretárka ostatných. Jess zistí, že Coach si začal so školskou sestrou. Pokúsi sa všetkým zamestnancom pripomenúť, že vzťahy na pracovisku sú zakázané. Lenže práve bol prijatý nový pohľadný učiteľ ...

4. séria   < staršia časť   ďalšia časť >