04x08 - Dva a pol chlapa

Vypusťte psy

(Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2 a 3: CZ dabing)
Alana trápi nespavosť a snaží sa svoj problém vyriešiť s pomocou terapeutky, ktorá ho privedie na myšlienku, že ho trápi rozpor medzi bratskou láskou k Charliemu a závisťou pociťovanú voči jeho nezřízenému životu.

4. séria   < staršia časť      ďalšia časť >