04x16 - Mentalista

Jeho myšlienky boli červené

(SK dabing)

                                                                                      

 

4. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>