04x19 - Kosti / Sběratelé kostí

Veda vo fyzikovi

(SK dabing)

Pri fotografovaní v prírode objaví modelka na zemi ľudské ucho. Opodiaľ sa nájde vrece s rozsekanými kúsky tela - obeť bola mŕtva už pred rozsekáním. V pozostatkoch, ktoré vykazujú stopy zmrazenie, sú kúsky zlata a meteoritu, ktorý je vystavený v Collarově fyzikálnom centre ...

4. séria   < staršia časť      ďalšia časť >