04x20 - Mentalista

Je niečo zhnitého v Redmundu

(SK dabing)

Jane a CBI tím sa pokúsi zistiť, kto by mal dôvod zabiť obľúbeného učiteľa angličtiny.

4. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>