04x21 - Kosti / Sběratelé kostí

Zmrzačený na kríži

(SK dabing)

Kolega z Jeffersonovho inštitútu zomrie na zástavu srdca. Pri smútočnom rozlúčke ale všetečná doktorka Brennanová zistí, že bol zavraždený.

4. séria   < staršia časť      ďalšia časť >