04x21 - Mentalista

Rubínové črievičky

(SK dabing)

Jane a tím sa pokúsi nájsť vraha muža, ktorý hral v kabarete ženskú rolu.     

4. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>