05x03 - Futurama

Juniorské majstrovstvá zla

Popis:

Fry, Leela a Bender nakupujú. Bender si nevie vybrať vhodnú značku piva, a tak Leela navrhne, aby si ho spravili sami. Bender je ohromený myšlienkou vlastného piva a tak sa ponáhľajú domov variť. Medzitým profesor a Hermes trestajú svojich synov, pretože ich vyhodili zo školy. Posolili syna pána Bloba. Profesor im nariadi zohnať si prácu a oni založia konkurenčnú doručovaciu spoločnosť Awesome Express, ktorá doručuje noviny Daily Supernova. Postavili si vozidlo, a pri prvej zásielke 50 kusov novín rozbili okno Blobovi. Začali zarábať ťažké peniaze a začali pre nich pracovať aj Fry, Bender a Leela. Hermes klasifikoval všetkých ostatných pracovníkov ako otrokov. Cubert a Dwight neskôr prevzali budovu a raketu. Potom začali prácu flákať a začali vyvolávať ľudia, že nedostali noviny. Cubert a Dwight sa s plačom rozbehnú k ich otcom. Tí im pomôžu. Pri doručovaní poslednej zásielky pánu Blobovi, sa mu majú ospravedlniť, ale on zbije ich otcov. Nakoniec sa v nemocnici všetci zmieria a všetko sa vráti do normálu.

5. séria   < staršia časť      ďalšia časť >