05x12 - Dr. House

Bez bolesti

(SK dabing)

Na naliehanie Cameron vezme House a tím prípad muža žijúceho s tak ťažkými chronickými bolesťami, že sa chce zabiť, lebo nie je už schopný naďalej s nimi žiť bez toho, aby bol diagnostikovaný, alebo mu od nich nebolo aspoň odľahčené. Ako sa snaží prísť na to, či je mužovho bolesť psychosomatické alebo je spôsobená telesnou chorobou, podobnosť medzi pacientom a Houseovými vlastnými zážitkami s úzkostným, dlhotrvajúcimi bolesťami sa stávajú viac a viac zreteľnejšími. Keď sa pacient znovu, aj cez nemocničnú starostlivosť, pokúsi o samovraždu, ich hľadanie odpovede sa stane ešte naliehavejším. Medzitým, Foreman a Thirteen rieši svoj terajší komplikovaný vzťah, ako spolu pracujú v klinických testoch na Huntingtonovej choroby, a Cuddy zisťuje, že starosť o jej práve adoptované dieťa ju zanecháva málo času na vedenie nemocnice a opatrovanie House zároveň.

5. séria   < staršia časť      ďalšia časť >