05x12 - Frasier

Príbeh zo zoo

(SK dabing)

Frasier sa musí rozhodnúť, či sa vráti k svojej bývalej agentke, bezcitné Bebe Glazerovcov, alebo či zostane u nepriebojného Bena. Maris trvá na tom, aby Niles vyhodil ich posledného manželského poradcu. Niles odmietne, čo spôsobí týždenné pauzu v ich návštevách. Ben prináša Frasier zlú publicitu a Niles má problémy kontrolovať svoje potlačované emócie. Frasier ale trvá na tom, že obaja musia urobiť to, čo je etické. Frasier musí zostať u Bena a Niles nesmie vyhodiť skvelého poradcu, len aby mal sex.

5. séria   < staršia časť      ďalšia časť >