05x18 - Teória veľkého tresku

Sheldonova teórie chaosu

(SK dabing)

Sheldonov život je hore nohami kvôli tomu, že jeho kaderník ochorie. Howard sa zúčastňuje astronautického výcviku, ktorého výsledkom je hlavne to, že Howard začne o svojom rozhodnutí vydať sa do kozmu trochu pochybovať ...

5. séria   < staršia časť   ďalšia časť >