05x24 - Dr. House

Obidve polovice

(SK dabing)

House a tím sú zaujatí prípadom Scotta (Ashton Holmes), muža, ktorého ľavá a pravá hemisféra pracujú nezávisle, čo znamená, že žije s dvoma odlišnými osobnosťami a nemá kontrolu nad svojimi činmi. Ako obe Scottovej hemisféry bojujú o nadvládu, jeho bojujúce osobnosti stále viac a viac sťažujú tímu možnosť prísť na to, čo tento ojedinelý problém spôsobuje. Tím je nútený použiť pár nezvyčajných metód, aby mohol Scott počas testovania s nimi spolupracovať. Medzitým, keď sa House odmietne dostaviť na kliniku, Cuddy zvolí nezvyčajný prístup k tomu, aby House donútila dohnať čas s konkrétnym pacientom (Carl Reiner).

5. séria   < staršia časť      ďalšia časť >