06x03 - Monk / Můj přítel Monk

Pán Monk a nudista

(Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)

U nudistické pláže je nájdená ubodali mladá žena Vickie. Pri oblídce tela Monk dedukuje, že Vickie musela v okamihu, keď zomrela, niečo pevne zvierať v ruke. Potom sa ale vydesí, keď zbadá naháča Chance Singera, ktorý sa práve vracia domov po noci strávenej vo väzení...

6. séria   < staršia časť   ďal šia ča sť>